Αναλαμβάνουμε την κατασκευή συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου, επάλληλων ή ανοιγώμενων από διατομές βαρέως τύπου με διπλά τζάμια και σήτα (τζάμι-σήτα-παντζούρι).

Για την κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου και άλλων έργων, χρησιμοποιούμε προϊόντα της βιομηχανίας αλουμινίου επώνυμων εργοστασίων που συνεργαζόμαστε ή της επιλογής σας. Η κατασκευή των προϊόντων πραγματοποιείται με τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα, όπως σύγχρονα πριόνια κοπής αλουμινίου, ειδικές πρέσες αέρος, γωνιάστρα και ότι άλλο απαιτείται για την καλύτερη συνδεσμολογία των κατασκευών, καθώς επίσης και ότι πιο εξειδικευμένο και σύγχρονο υπάρχει στην αγορά σε ότι αφορά περιφερειακά εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή τοποθέτηση.