Η εξωτερική θερμοπρόσοψη κτιρίου είναι ουσιαστικά η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στους εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής ή τουδιαμερίσματος. Αυτό το σύστημα θερμομόνωσης εφαρμόζεται 30 και πλέον χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική. Είναι μια εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης (Μόνωση Διπλής Τοιχοποιίας και Μόνωση Σκυροδέματος) και η μόνη λύση θερμομόνωσης για τα παλιά κτίρια. Παρέχει θεαματικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα και τεράστια οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου μιας και η εξοικονόμηση ενέργειας σε ψύξη και θέρμανσηείναι άμεση. Όλα τα υλικά που τοποθετούνται αλλά και το συνεργείο που κατασκευάζει την Εξωτερική Θερμοπρόσοψη είναι Πιστοποιημένα εξασφαλίζοντας σας την άψογη εφαρμογή της Θερμοπρόσοψης.